Самоорганизация

Книгата представлява дипломната ми работа по икономика към СУ "Св. Климент Охридски". Ако версията, която предадох на защитата приемем за 1.0.0, то представената тук версия е 1.0.1. Разликата се състои в някои подобрения в стила и правописа и в променената вътрешна страница на заглавието. Номерацията на страниците в съдържанието е направена спрямо .odt версията, защото пиша на Open Office. Ако на някой му се стори, че броят на страниците е изкуствено надут чрез форматирането на буквите и абзаците, то той трябва да знае, че имах условието да спазвам БДС за машинописна страница - 1800 знака (или 30 реда по 60 знака) на страница.

Стилът на дипломната е научно-популярен. Още докато я пишех, имах идеята, че ще я публикувам в интернет с цел да бъде прочетена и разбрана от много хора. Старал съм се мислите в нея да са логически обосновани и максимално обективни и използваните термини да са добре дефинирани. В същото време съм използвал и много икономически термини без да ги дефинирам, което е нормално за една дипломна, в която трябва да покажа, че мога да боравя с икономическите понятия, и чиито читатели по подразбиране са хора с дълбоки икономически познания. Така че, ако знаете разликата между оперативно и стратегическо управление, чували сте за акционерни дружества, финансови тръстове и невидимата ръка на пазара, ще ви бъде по-лесно да прочетете книжката. Ако не сте добре запознати с тези неща, не се отчайвайте. Всъщност, докато пишех, и аз не бях добре запознат с много от тях, но след известно ровене из интернет (ако няма материали на български, със сигурност ще намерите на английски), вече можех да боравя с тях и да ги напъхам където е нужно в моето повествование ;-) Като цяло първата част и изводът са по-суховати, тъй като в тях съм се стремил да си изпълня изискванията към дипломната работа, а уводът и втората част са по-интересни, защото в тях съм наблегнал на популяризацията на самоорганизацията и поради това писанията ми там са малко по-свободни.

Книгата "Трудовите кооперации - една възможна форма на организация на труда" е собственост на автора й Мирослав Тодоров и тя се ползва със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Горното изречение написах, за да си дам и аз някаква сигурност по отношение на откритото публикуване на книжката. Естествено, чрез това публикуване аз разрешавам използването й за лични цели, а ако някой я намери полезна и за своите научно-изследователски цели, ще бъда още по-радостен от това. Употребата й за търговски цели, доколкото тя е възможна, не я давам безплатно :-) Засега разпространението й се извършва от интернет страницата "Самоорганизация", и по-точно от следните връзки за свалянето й в различни формати:

  .odt       .doc       .odt (архивиран)       .doc (архивиран)  

Книгата се чете най-лесно разпечатана, като при печатането може да се зададе да излизат по 4 страници на лист хартия - 2 страници от едната и 2 страници от другата страна. При този вид печатане ще получите една купчинка от 40 листа, която се прочита за няколко часа. Разбира се, другите варианти за четене също са позволени!