Самоорганизация

Протестите от 2013 ме накараха да се замисля за приложението на самоорганизацията в политиката. В крайна сметка, не е ли тя това, към което се стремят протестиращите? Те не искат да имат лидери или да образуват партии, но в същото време искат да имат пряк достъп до държавната власт, чрез един или друг механизъм. Както знаем, в демократичните държави държавната власт се упражнява чрез партии и в нашата страна този принцип е добре възприет - "политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм". Следователно, за да могат протестиращите да получат някаква реална и в същото време легална сила да осъществят своите искания, те трябва да се обединят във някаква слабойерархична организация, която да бъде регистрирана като политическа партия. Партия отвън и самоорганизация отвътре. Това е самоорганизиращата се партия, от която имаме нужда в момента.

Подобно на самоорганизацията в предприятията и тази в партиите не е била лесно да се осъществи, доскоро, допреди ерата на комуникациите. Обаче, откакто комуникацията между хората започна да се осъществява с невероятна лекота, хората станаха по-информирани и гражданското общество започна да се събужда за нов живот.

Конвенционалните софтуерни инструменти, като е-поща, форуми, чатове и т.н, подпомогнаха комуникацията и съвместната работа на всички хора, но за целите на политическото самоуправление са нужни по-специализирани и по-мощни инструменти - такива, които да подпомогнат колективното взимане на решения в големи мащаби. В периода 2010-2020 такива инструменти са създавани тук и там като експеримент или като малки инициативи, които по-късно замират. Все пак някои от тях успяват да влезнат в употреба и да бъдат използвани за нуждите на някоя по-малка или по-голяма самоорганизираща се общност, което в крайна сметка им помага да устоят на времето. Към 2021 за следните инструменти ми се струва, че имат бъдеще.

Софтуерните инструменти за самоорганизация в политиката обикновено се базират на идеята за "плавна демокрация" (liquid democracy). Вижте повече:След протестите от 2020 имаше разместване в политическата обстановка в страната. Нови партии добиха нова тежест. Сред тях аз разпознавам единствено политическия проект на "Шоуто на Слави" като такъв, който идва от обществото, т.е. който се развива отдолу нагоре. Какви са аргументите ми: През 2021 тази партия беше често подлагана на опити за изолация, а веднъж беше спряна и от участие във властта. Каква е причината? - питат се всичките ѝ симпатизанти, сред които явно се причислявам и аз. Обичайният отговор е, че това е работа на "задкулисието". Нека, обаче, да приложим принципа за анализ на човешките взаимоотношения чрез йерархията, който прокламирам навсякъде в сайта. Едно "задкулисие" стои "зад", а не "над" политическия елит. То е на едно ниво с него, то е другото му лице. В случая следва да търсим силата или същността, която стои над политическия ни елит и отгоре надолу се противопоставя на сила, която идва отдолу нагоре (от обществото към политическия елит). Кое стои над българския политически елит и неговото задкулисие? Отговор: международният политически елит и неговото задкулисие.