Самоорганизация

Протестите от 2013 ме накараха да се замисля за приложението на самоорганизацията в политиката. В крайна сметка, не е ли това, към което се стремят протестиращите? Те не искат да имат лидери или да образуват партии, но в същото време искат да имат пряк достъп до държавната власт, чрез един или друг механизъм. Както знаем, в демократичните държави държавната власт се упражнява чрез партии и в нашата страна този принцип е добре възприет - "политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм". Следователно, за да могат протестиращите да получат някаква реална и в същото време легална сила да осъществят своите искания, те трябва да се обединят във някаква слабойерархична организация, която да бъде регистрирана като политическа партия. Партия отвън и самоорганизация отвътре. Това е самоорганизиращата се партия на бъдещето!

Подобно на самоорганизацията в предприятията и тази в партиите не е била лесно осъществима доскоро, допреди ерата на комуникациите. Обаче, откакто комуникацията между хората започна да се осъществява с невероятна лекота, хората станаха по-информирани и гражданското общество започна да се събужда за нов живот.

Конвенционалните софтуерни инструменти подпомогнаха комуникацията и съвместната работа до голяма степен, но за целите на политическото самоуправление са нужни по-специализирани и по-мощни инструменти - такива, които да подпомогнат колективното взимане на решения в големи мащаби. Потърсих такива инструменти в интернет и след известно време усилията ми дадоха резултат! На тази страница има солиден списък от софтуерни инструменти, подпомагащи колективното управление в политиката: http://metagovernment.org/wiki/Active_projects. Повечето от тях са нови и в процес на разработка. Ще ги разгледам и ще дам допълнителна информация.

...

След като прегледах горния списък, се спрях на следните два инструмента:

И зад двата инструмента стои идеята за "плавна демокрация" (liquid democracy). Вижте повече:Аз подкрепям инициативата на Слави Трифонов за провеждането на национален референдум. Според мен тя носи духа на самоорганизацията поради следните причини: * За съжаление дискусията за въпросите от рефендума започна след неговото провеждане. "По-добре късно, отколкото никога" са казали римляните.