Самоорганизация

"Самоорганизация" е лична страница, чрез която бих искал да представя своята творба Трудовите кооперации - една възможна форма на организация на труда. Това е и бързата връзка за сваляне на творбата. За повече възможности за сваляне и за подробности относно книгата проверете следващия раздел на страницата.

Защо е нужна цяла интернет страница за представянето на една книжка? Първо, аз си я харесвам и смятам, че е достатъчно добра, за да заслужава такова внимание :-) Второ, чрез страницата се създава място за обсъждане на книжката. Използвайте го при първа възможност! Трето, в случай че интересът към темата е голям, за което тайно се надявам, ще мога лесно да развивам публичното й обсъждане чрез развитието на страницата. Засега плановете ми са да държа страницата на линия 2-3 години и да удължа периода, ако има някакъв интерес към нея. Ще съм доволен и ако единствената активност е свалянето на книгата, а ако има движение и във форума, ще е много добре.

За какво става дума в книгата и каква дискусия цели да развие страницата? Ще отговоря набързо в този абзац, което е достатъчно за началната версия на страницата. По-подробното обяснение е в самата книга, но трябва да се има предвид, че и в нея съм правил редица съкращения, с цел да я огранича в предварително зададения й обем. Накратко, в книгата изхождам от старата марксическа идея за капиталистическата експлоатация и принадената стойност и се опитвам да дам някакво решение на проблема, който тя формулира. Защо трябва една малка група от хора да получават черешката на тортата, създадена от икономическия живот, след като те дори не участват в него? Да, в наше време това положение е даденост и необходимост, но не си ли струва да се замислим дали не бихме могли да го променим? Интересното тук, обаче, идва не с решаването на проблема, а с начина за решаването му, който според мен е най-кратък и очевиден - образуването на предприятия, в които собственици са тяхните работници. Това решение, което реших да разгледам в книгата, води до нуждата от децентрализирано управление на предприятието - т.нар. "самоорганизация" (както ми се стори подходящо да го наричам :-). И така, от проблема за материалните облаги, който всъщност не е толкова голям (примерно колкото е разликата между това да взимам 1000 лв вместо 1100 лв на месец), се стига до морално-душевния проблем за това, че хората отдават най-активната част от живота си за това да следват нечия заповед, рядко знаейки каква ще е следващата, вместо в творческа свобода да вършат това, което желаят или което смятат, че е редно да правят. Дали демокрацията е възможна на работното място? И да, и не. В идеалния случай тя е възможна и в най-пълна степен, но на практика се оказва, че тя е възможна само "до известна степен". В книжката са разгледани и идеите, и сблъскването им със суровата действителност. Става ясно, че самоорганизацията е възможна само дотолкова, доколкото хората имат желание да я осъществят!

Обстоятелствата при мен се стекоха така, че пускането на страницата стана възможно едва около 24 май, 2011 (по-точно на 12.06.2011, но започнах подготовката на 20 и бях с мисълта за 24 през цялото време :-). Може би това не е случайно... Една от главните ми цели при написването на книжката беше чрез знанието да се опитам да "запаля искрата в народната свяст". Нека книгата бъде подарък за всички българи по случай Деня на просветата и културата - нашия уникален български празник!